Jak se vyrábí molitan?

Molitan, jeho druhy a výroba.

S molitanem se setkáváme téměř na každém kroku...

Je běžným materiálem používaným v našem každodenním životě. Ať už spíte na molitanových matracích, umýváte nádobí molitanovými houbičkami, nebo máte kapelu a molitan máte jako zvukovou ochranu ve zkušebně. Jaký je ale proces výroby tohoto všestranného materiálu, proces výroby molitanu? Pojďme se na to podívat podrobněji.

(Ozvěte se nám, pokud potřebujete větší dodávku molitanu nad 50m2.)

Polyuretany (PUR)

Z chemického hlediska patří molitan mezi skupinu látek, kterým říkáme polyuretany. Jde o velice rozsáhlou třídu polymerů, která je jedinečná zejména šíří chemických a jiných vlastností, a tedy i obrovským využitím jednotlivých látek. Co se týče objemu výroby, patří polyuretany mezi deset největších typů polymerů.

Výroba polyuretanů

Abychom si mohli vysvětlit, jak se vyrábí molitan, musíme si nejprve říct pár slov o výrobě samotných polyuretanů. Polyuretany vznikají reakcí vícefunkčních isokyanátů s polyalkoholy. Zjednodušeně řečeno dojde k reakci isokyanátu s alkoholem, tak vznikne uretan, tedy ester kyseliny karbamové, a jeho polymerací dojde ke vzniku řetězce, který je tvořen několika uretany. Tomuto řetězci se říká polymer, a protože je to polymer uretanu, říká se tomuto konkrétnímu polymeru polyuretan.

Výchozí látky pro výrobu molitanu

Základními surovinami pro výrobu polyuretanů jsou vícefunkční isokyanáty a polyalkoholy, tedy alkoholy s více než jednou alkoholovou skupinou v řetězci. Polyisokyanáty se nejčastěji používají aromatické, jelikož oproti polyisokyanátům alifatickým (nearomatickým) rychleji reagují a také jsou podstatně levnější. Právě směs aromatických diisokyanátů je klíčová při výrobě měkčených pěn a elastomerů, tedy i při výrobě molitanu, který mezi měkčené polyuretanové pěny (PU pěna) patří.

Náš molitan nalezne uplatnění v:

 • 1
  čalounictví
 • 2
  nábytkářském průmyslu
 • 3
  matracích a ortopedických polštářích
 • 4
  hudebním průmyslu jako akustická pěna a izolace
 • 5
  ... jako molitanové výrobky všeho druhu - počínaje houbičkama na nádobí přes stavebnice z molitanu pro děti až po molitanové sedáky

Měkčené hmoty a výroba (nejen) molitanu

Měkčené hmoty utvářejí asi 50 % objemu výroby polyuretanů, zatímco pěny tvrdé pouhých 30 %. Další důležitou složkou potřebnou k výrobě měkčených hmot, a tedy i k výrobě molitanu, je vedle polyisokyanátů a polyalkoholů také voda, jako hydroxylová složka se používají buď polyestery, nebo polyethery. Zatímco polyetherové hmoty jsou elastičtější a stálejší vůči hydrolýze, hmoty polyesterové jsou odolnější vůči oxidaci.

A jak přesně výroba molitanu probíhá? Nejčastěji v kontinuálně pracujících zpěňovacích strojích. Míchadlem s velkou frekvencí otáčení se z kapalného diisokyanátu, polyhydroxysloučenin, vody a dalších látek vytvoří vysokoviskózní kapalina, ta se nalije do speciálních forem a během jedné až dvou minut bez přívodu tepla vypění. Hotová polyuretanová pěna se z forem může vyjmout po deseti až dvaceti minutách.

Pouze velkoobchodní odběr

Alexandr Fryč
obchod

+420 773 835 592
(pokud nezvedám, zavolám zpět)

fryc@prodej-molitanu.cz

Ozvěte se nám, pokud potřebujete větší dodávku molitanu nad 50m2.